วัดพระแก้ว

<<วัดพระแก้ว>>

          วัดพระแก้ว ตั้งอยู่มุมพระบรมมหาราชวังด้านตะวันออก ในเขตพระราชฐานชั้นนอกของพระบรมมหาราชวัง ตรงข้ามมหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนหน้าพระลาน ข้างสนามหลวง กรุงเทพมหานคร วัดพระแก้ว มีชื่อเรียกทางการว่าวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นวัดที่มีความสวยงามของวัดพระแก้วและพระบรมมหาราชวัง ถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์สำคัญของเมืองไทย ที่ทำให้ชาวต่างชาติสนใจในความเป็นเอกลักษณ์ของไทย

          นักท่องเที่ยวชาวไทยเข้าชมฟรี ส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต้องซื้อตั๋วชุด ชุดละ 500 บาท/ท่าน โดยในตั๋วชุดจะสามารถเข้าชมได้ทั้งวัดพระแก้ว, พระบรมมหาราช

วัง, พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบรมมหาราชวัง, พระที่นั่งวิมานเมฆ และพระที่นั่งอนันตสมาคม ซึ่งตั๋วชุดนี้จะสามารถใช้ได้ภายใน 7

วัน เด็กที่ความสูงต่ำกว่า 120 เซนติเมตร เข้าชมฟรี

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ วัดพระแก้ว เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น.