อุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพฯ

อุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพฯ

อุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพฯ
ความงดงามของผีเสื้อและแมลงนานาชนิด ถูกรวบรวมไว้ให้บนพื้นที่ราว 6 ไร่ ของอุทยานผีเสื้อและแมลง กรุงเทพฯ ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ส่วนหลักให้เยี่ยมชม คือ 1. ส่วนแนะนำเกี่ยวกับอุทยานผีเสื้อและแมลง ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบสัมผัส 2. ห้องมินิเธียเตอร์จัดฉายวิดีทัศน์เรื่องแมลงกับระบบนิเวศ 3. บริเวณนิทรรศการ ห้องเพาะเลี้ยงตัวอ่อนของผีเสื้อและแมลง 4. ตัวอาคารส่วนที่เป็นกรง ภายในโดมขนาดใหญ่สูง 15 เมตร ซึ่งสามารถระบายอากาศได้เนื่องจากใช้วัสดุโปร่งในการก่อสร้าง เป็นส่วนจัดแสดงผีเสื้อกว่า 500 ตัว 20 ชนิด จึงนับเป็นห้องเรียนธรรมชาติ ที่เหมาะแก่การเรียนรู้และ ศึกษาค้นคว้าวิจัย รวบรวมและแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องพันธุ์ผีเสื้อและแมลง ตลอดจนวงจรชีวิต ของผีเสื้อและแมลง

อุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพฯ
อุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพฯ

ทั้งนี้ อุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพฯ ตั้งอยู่ในสวนวชิรเบญจทัศหรือสวนรถไฟ เป็นหนึ่งในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกระบบโรงเรียนของกรุงเทพมหานคร และเป็นหนึ่งในกิจกรรมของ “อุทยานการเรียนรู้จตุจักร” ภายในพื้นที่เป้าหมายของการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสวนสาธารณะทั้ง 3 แห่งเข้าด้วยกัน ได้แก่ สวนจตุจักร สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 25 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ให้ “สวนสาธารณะ” เป็นหนึ่งในแหล่งเรียนรู้ในโลกกว้างสำหรับบุคคลทุกเพศทุกวัยได้แทงบอลออนไลน์ตลอดชีวิตโดยไม่จำกัดอยู่เฉพาะภายใน ห้องเรียนเท่านั้น

อุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพฯ
อุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพฯ

วันเปิดทำการ : วันอังคาร – วันอาทิตย์

เวลาเปิดทำการ : 08.30 – 16.30

ที่ตั้ง : ถนนกำแพงเพชร 3 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

สอบถามข้อมูล : โทร.0 2272 4359-60, 0 2272 4680

การเดินทาง : รถประจำทางสาย 3, 8, 26, 27, 28, 34, 38, 39, 44, 63, 90, 96, 104, 112, 134, 138, ปอ.2, 3, 9, 10, 12 และ 13 หรือรถไฟฟ้า BTS ลงสถานีหมอชิต แล้วต่อมอเตอร์ไซค์รับจ้าง หรือรถไฟใต้ดิน MRT ลงสถานีจตุจักร