MOCA BANGKOK

MOCA BANGKOK พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย

พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยอาคารทรงเหลี่ยมตั้งตระหง่านอยู่บนถนนวิภาวดีรังสิตออกแบบโดยฝีมือสถาปนิกไทยเป็นสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับศิลปะที่มีความเป็นไทย ตัวอาคารถูก […]

Read More »